Natuur en biodiversiteit

Op de Jonge Linde werken wij nauw samen met de natuur. We hebben onze boerderij hierop ingericht door middel van hagen, struiken, vlinderstruiken een boomgaard aan te leggen en nestkasten te plaatsen. Hierdoor zijn er veel zwaluwen, merels, vlinders, bijen, mussen, koolmeesjes, roodborstjes, uilen ect rond onze boerderij te vinden. In de weide zorgen wij voor bloemrijke slootkanten en beschermen wij de weidevogels zoals onder andere de grutto, kievit, tureluur, de slobeend en de veldleeuwerik. Door de kruidenrijke slootkanten zijn er meer insecten te vinden. De insecten zijn voedsel voor de jonge pullen. We beheren samen met de boeren in onze polder de Ronde Hoep het weidevogelreservaat wat in de kern van onze ronde polder ligt. Dit uit zich in een uniek hoge weidevogelstand populatie.