Wij en de boerderij

De familie Franzen zijn vanouds melkveehouders op de boerderijen rond Amsterdam. De voorouders van de huidige veehouder Edwin Franzen kende in het begin van de vorige eeuw al de klappen van de zweep en breidde dan ook gestaag uit. De grootste vooruitgang was het melken met de machine en de vrijheid die de melkkoeien kregen na de bouw van de loopstal. De koeien stonden niet meer vast gebonden maar liepen de gehele dag los in een grote ruimte.

Vanaf 1961 woont en werkt de familie Franzen op de karakeristieke boerderij de Jonge Linde. Een familiebedrijf in de prachtige polder de De Ronde Hoep,dat wordt gerund door Edwin & Bianca Franzen.

Het bedrijf telt 125 melkkoeien en daarnaast ook 55 stuks jongvee. Met hun eigen machinepark bewerken zij het land en wordt het gras geoogst voor hun dieren. Maar ook de koeien worden gemolken met melkrobots waarbij de koe de vrijheid heeft om zelf zijn melkbeurten te bepalen.

Naast de verzorging van de dieren besteed men op de Jonge Linde ook aandacht aan natuurbeheer. Dit houd o.a in dat het gras gemaaid wordt nadat de eieren zijn uitgebroed, en de vogel is gevlogen. De slootkanten worden niet bemest zodat er kruidenrijke plantsoorten ontstaan.